Cazul Reliu Constantin

Cazul Reliu Constantin (reprezentat de Av. Căliniță) – persoana care a fost declarată decedată însă în realitate trăiește

http://portal.just.ro/189/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=18900000000081175&id_inst=189