Politica de Confidentialitate

În această informare, explicăm modul în care prelucrăm, inclusiv colectăm, utilizăm, transmitem și protejăm datele dvs. cu caracter personal, atunci când apelați la serviciile oferite de Cabinetul de avocat Căliniță Cristian, precum și atunci când utilizați site-ul nostru web.

Respectarea confidențialității datelor dumneavoastră reprezintă unul dintre angajamentele fundamentale ale Cabinetului de avocat Căliniță Cristian.

Astfel, depunem toate eforturile să vă procesăm datele personale în conformitate cu principiile stabilite de legislația privind protecția datelor aplicabilă în România, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46 / CE (GDPR), când ne contactați prin telefon sau e-mail sau comunicați cu noi în orice mod, ne dați/transmiteți în mod voluntar informațiile pe care le prelucrăm. Aceste informații includ numele, prenumele, adresa de e-mail și numărul de telefon.

Această politică de confidențialitate privește datele personale ale clienților noștri, altor persoane care ne contactează și care ne vizitează și ale reprezentanților acestora, cât și ale potențialilor parteneri de afaceri, angajați, stagiari sau asociați și se aplică datelor colectate prin intermediul site-ului www.calinita.ro, în ceea ce privește toate celelalte date cu caracter personal colectate prin e-mail sau prin alte contacte off-line. Putem prelua unele dintre datele dvs. în contextul furnizării serviciilor bazate pe obligații legale sau a obligațiilor impuse Cabinetului de statutul care guvernează profesia de avocat. În acest caz, motivele pentru prelucrare sunt obligația legală (art. 6, alin. 1, lit. c) din Regulamentul GDPR).

În toate cazurile, datele sunt furnizate fie direct de dvs., fie de către client. Categoriile de date prelucrate în acest context sunt, în general, numele, funcția, adresa de e-mail, telefonul, faxul, adresa, datele de identificare, precum și alte date cu caracter personal furnizate Cabinetului, de obicei de către dvs., după cum este necesar, pentru a îndeplini scopurile menționate mai sus.

Dacă sunteți utilizator al site-ului nostru de internet, folosim datele personale pe care le colectăm de la dvs. atunci când vizitați website-ul www.calinita.ro, pentru a monitoriza traficul și pentru a îmbunătăți conținutul site-ului. Ne bazăm această activitate de prelucrare a datelor asupra interesului nostru legitim de a asigura funcționarea corectă a site-ului nostru de internet, precum și îmbunătățirea acestuia (art. 6, alin. 1, lit. f) din Regulamentul GDPR).

Intenționăm să păstrăm datele dvs. personale atât pe durata contractului de asistență juridică, cât și ulterior, în conformitate cu politica internă a Cabinetului și obligațiile legale care ne revin. În cazul în care datele nu sunt colectate în contextul unui contract de asistență juridică, aceste date vor fi păstrate atât timp cât este necesar pentru atingerea scopului colectării.

Drepturile dumneavoastră

În calitate de persoane vizate, GDPR vă oferă o serie de drepturi, inclusiv:

  • dreptul de acces – vă permite să obțineți confirmarea că datele dvs. personale sunt prelucrate de noi și, în caz afirmativ, detaliile relevante ale acestor activități de prelucrare;
  • dreptul la rectificare – vă permite să rectificați datele dvs. personale dacă sunt incorecte;
  • dreptul la ștergerea actelor – vă permite să obțineți ștergerea datelor dvs. personale în anumite cazuri ;
  • dreptul la restricționarea prelucrării – vă permite să obțineți restricționarea prelucrării datelor dvs. personale în anumite cazuri;
  • dreptul la opoziție – vă permite să vă opuneți prelucrării în continuare a datelor dvs. personale, în condițiile și limitele stabilite de lege;
  • dreptul la portabilitatea datelor – vă permite să primiți datele personale referitoare la dvs. pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat sau să transmiteți aceste date unui alt operator de date.

Puteți să vă exercitați drepturile menționate anterior și să aflați mai multe despre aceste drepturi, depunând o solicitare scrisă la Cabinet de avocat Căliniță Cristian, Str. Paul Orleanu, nr. 12, Et. 3, Ap. 7, București, sector 5 sau prin email, la adresa: office@calinita.ro sau avocat.calinita@gmail.com .

Așadar, ne angajăm să tratăm întotdeauna cererile dvs. cu cea mai mare atenție și să răspundem solicitărilor sau întrebărilor pe care le aveți în cel mai scurt timp posibil.