Cazul Chiticariu Eugen

Cazul Chiticariu Eugen (reprezentat de Av. Căliniță) – un caz tipic de alienare parentală – transformat în dosare penale

http://portal.just.ro/301/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=30100000000548101&id_inst=301